سر دبیر

ساخت وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم

خصوصيات كلي متولدين مرداد ماه:

پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت ،

بـسيار مـغرور ، سـر حـال و بـشّاش ، خـودخواه و جاه طلب ، بد پيله ،

خـود بـزرگ بـين ، مـقـتـدر ، مـؤدّب ، فـعّـال و كـوشا ، با ثـبـات و پايدار ،

قـوي و با اراده ، اهـل مـعـنـويّات ، خـود نـما ، عـاشق تعريف و تمجيد ،

با جـرأت و شـهـامـت ، رهـبر و فرمانروا ، زود گول مي خورد ، پر انرژي ،

بـلـنـد نظر ، صدّيق و مهربان ، سخاوتمند ، وفادار ، شجاع ، علاقه مند

به زنـدگي تـجـمّـلـي ، لـجوج ، حـسـاس ، پـر تـوقّــع ، پـر تـــــحــمّــل ،

دوسـتِ واقـعـي ، يك پـــــدر نـمـونـه ، بـي ريـا ، رام شــونــده ، داراي

خـشـمـي طــوفـاني ، مـــدافـع و پـشـتـيتبـان اطرافيان ، علاقه مند به

مـوسـيـقـي ، بايــد مـورد سـتـايـش قرار گيرد ، كمي حسود ، كار آمد ،

دسـت و دلـبـاز و تا حـدودي ولـخـرج ، با گــذشــت ولي خودخواه ، بدون

كـيـنـه ، فـاقد بـد ذاتـي ، خـون گرم ، ظريف كار ، سريع الانتقال ، خوش

سـيـما و شـكيل ، هـميشه تميز ، يك دفعه و ناگهاني عصباني ميشود ،

بسيار مؤدب و مورد احترام مردم.

مرد متولد مرداد
يك شير ژيان و سر كش، يك عاشق پاكباز، يك دوست واقعي و يك پدر

نمونه، بي عشق نمي‌تواند زندگي كند دل او از آئينه پاكتر و روشنتر است

اما خشم او هم توفاني هم سهمگين خواهد بود. اغلب آدمهاي كارآمدي

هستند به نحوي كه اغلب كارهاي منزل را شخصا و با مهارت تمتم انجام

مي‌دهند.

زن متولد مرداد
باهوش، گرم و جذاب، شيك پوش، با شخصيت، خواهان تجمل، رياست طلب،

دوستدار تعريف و تمجيد و كدبانو، در دوستان تاثير بسيار مطلوب بر جاي

مي‌گذارد. مادري مهربان و صميمي كه مي‌كوشدفرزندان خود را مستقل و

داراي اعتماد به نفس بار بياورد. 

سر دبیر روزنامه کیهان,سر دبیر,سر دبیر کیهان,سر دبیر یالثارات,سر دبیر روزنامه یالثارات,سر دبیر روزنامه طرح نو,سر دبیر روزنامه قانون,سر دبیر روزنامه اطلاعات,سر دبیر نشریه یالثارات,سر دبیر روزنامه پیروزی,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 5:39